Jazz


Jazz er en scenisk dansestil, som kan sees på som en blanding mellom ballett og hiphop. Det fokuseres en del på generell danseteknikk, noe inspirert fra balletten. Koreografi innen jazz kan være så mangt og får stadig nye trender. Man kan si at koreografien inspireres av popkulturen rundt oss da den henter mye inspirasjon fra dagens trender innen dans og musikk. Jazz kjennetegnes av rytme, energi, hurtige temposkifter og danseteknikk. Kurset i jazz har som mål å lage et show.
Kursopplegg

Jazzkursene har tre nivåer: Jazz Nybegynner/litt øvet, Jazz Litt Øvet og Jazz Øvet. For å kunne tilby enda flere studenter kursplasser i det populære kurset Jazz Øvet, er det fra høsten 2021 opprettet to kurs med likt nivå: Jazz Øvet I og Jazz Øvet II. På våre kurs er henholdsvis nybegynnere og erfarne dansere velkomne, men våre elever er mer enn velkomne til å prøve alle nivåene. Nybegynner/litt øvet-klassen er for dere som er helt ferske dansere og dere som har danset noe tidligere, Litt Øvet er for de som har noe erfaring fra før og kan noen enkle trinn, mens Øvet er for dere som har danset nokså mye og kan grunnleggende teknikk og terminologi. Dersom du er usikker på hvilket nivå som passer for deg, snakk med instruktørene eller møt opp på prøvetreningene i starten av semesteret. 

Jazz 
Nybegynner/litt øvet

Onsdager, 20:45-21:45

Athletica Domus, sal 1D

Jazz
Litt øvet

Tirsdager, 20:15–21:45

Athletica Domus, sal 1E

Jazz
Øvet I

Torsdager, 19:45-21:15

Athletica Blindern, sal 5

Jazz
Øvet II

Fredager, 16:00-17:30

Athletica Domus, sal 1D