Om våre Workshops!

OSI Gruppedans arrangerer flere workshops hvert semester! Workshops er åpent for alle, man trenger ikke være medlem av OSI Gruppedans for å delta. Workshops er enkeltstående klasser som ikke bygger på hverandre. Med workshops ønsker vi å spre danseglede til alle som ønker å være med. Ofte holdes workshops i stilene og med instruktørene til våre ordinære kurs, men det kan også dukke opp andre instruktører og stiler, så følg med!

Ønsker du å arrangere en Workshop?

Vi åpner også for at alle medlemmer og kursdeltagere kan søke om å få arrangere en workshop i regi av OSI Gruppedans og få økonomisk støtte fra klubben. Hvor mye støtte vi maksimalt gir til hver workshop vil avhenge av kvaliteten på den enkelte workshop og hvor mange som søker. Det er altså ingen absolutte grenser så langt. Om du er interessert i å arrangere en slik workshop må du sende en skriftlig søknad til styret som skal inneholde følgende:

 • Hva workshopen skal inneholde (hvilken dansestil, fokusomåde, nivå) (det må være en av OSI Gruppedans sine faste dansestiler)
 • Hvilke instruktører skal du bruke (du kan gjerne ha flere forslag og evt. backup, men du bør i det minste ha vært i kontakt med noen som har vist interesse)
 • Lokale (lokaler kan leies av SiO Athletica, men andre kan også brukes)
 • Dato
 • Budsjett
 • Markedsføringsplan

Styret kan velge å godkjenne eller avvise hver enkelt søknad, ved eventuell avvisning vil man gjerne motta forslag til endring/forbedring av søknaden som kan føre til godkjennelse. Disse kriteriene vil styret bruke til å vurdere om workshopen skal godkjennes:

 • Tidspunkt må ikke kollidere med eksisterende kurs/events i regi av OSI Gruppedans.
 • Tidspunkt bør ikke kollidere med andre events som mange medlemmer i målgruppen skal dra på.
 • Realistisk budsjett, som ikke bør gå betydelig i minus. Dersom workshopen ligger an til å gå i pluss vil vi sannsynligvis redusere deltakerprisen.
 • Realistisk markedsføringsplan.
 • Kvalitet/god plan på selve workshopen.
 • Målgruppen skal først og fremst være studenter.