Rent Idrettslag


OSI Gruppedans er et Rent Idrettslag med nulltoleranse for prestasjonsfremmende midler eller lignende. Vi har avtale med treningssentre som også har sertifisering som Rent Senter og er veldig stolte av dette. Dette er vår deklarasjon:

Vi erklærer herved at vi som Rent Idrettslag har et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger.

Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

Våre tiltak er:

- Vi samarbeider bare med treningssentre som er sertifisert som Rent Treningssenter. SiO Athletica sentrene vi benytter studioer fra er det!

- Vi fronter ikke, promoterer ikke og oppfordrer ikke til bruk av noen typer kosttilskudd.

Vi jobber for et idretts-Norge som er trygt og støtter opp under FairPlay prinsippet.