Jazz


Jazz er en scenisk dansestil, som kan sees på som en blanding mellom ballett og hiphop. Det fokuseres en del på generell danseteknikk, noe inspirert fra balletten. Koreografi innen jazz kan være så mangt og får stadig nye trender. Man kan si at koreografien inspireres av popkulturen rundt oss da den henter mye inspirasjon fra dagens trender innen dans og musikk. Jazz kjennetegnes av rytme, energi, hurtige temposkifter og danseteknikk. Kurset i jazz har som mål å lage et show.

Kursopplegg

Jazzkursene har tre nivåer: Jazz Nybegynner, Jazz Litt Øvet og Jazz Øvet. 

Nybegynner-klassen er for dere som er helt ferske dansere og dere som har danset noe tidligere, og nivået krever ingen forkunnskaper. 

Litt Øvet krever grunnleggende terminologi for stilen, og passer ofte for de som har danset 2+ år.

Øvet passer for dere som har danset i flere år og som kjenner til dansestilen fra før, både i vanlige jazztrinn og terminologi. Her holdes det et raskt tempo i klassen, og med høyt nivå på koreografi.


 Dersom du er usikker på hvilket nivå som passer for deg, snakk med instruktørene eller møt opp på prøvetreningene i starten av semesteret. 


Jazz 
Nybegynner

Torsdager, 9:30-21:00

Norges Idrettshøgskole, dansesal

Jazz
Litt øvet

Torsdager, 18:15-19:45

Athletica Blindern, sal 5

Jazz
Øvet

Torsdager, 18:00-19:30

Norges Idrettshøgskole, dansesal

Lyrisk Jazz
Øvet

Fredager, 16:30-18:00

Athletica Domus, sal 1D