Jazz


Jazz er en scenisk dansestil, som kan sees på som en blanding mellom ballett og hiphop. Det fokuseres en del på generell danseteknikk, noe inspirert fra balletten. Koreografi innen jazz kan være så mangt og får stadig nye trender. Man kan si at koreografien inspireres av popkulturen rundt oss da den henter mye inspirasjon fra dagens trender innen dans og musikk. Jazz kjennetegnes av rytme, energi, hurtige temposkifter og danseteknikk. Kurset i jazz har som mål å lage et show.
Kursopplegg

Jazzkursene har tre nivåer: Jazz Nybegynner, Jazz Litt Øvet og Jazz Øvet. På våre kurs er henholdsvis nybegynnere og erfarne dansere velkomne, men våre elever er mer enn velkomne til å prøve alle nivåene. Nybegynner-klassen er for dere som er helt ferske dansere og dere som har danset noe tidligere, Litt Øvet er for de som har noe erfaring fra før og kan noen enkle trinn, mens Øvet er for dere som har danset nokså mye og kan grunnleggende teknikk og terminologi. Dersom du er usikker på hvilket nivå som passer for deg, snakk med instruktørene eller møt opp på prøvetreningene i starten av semesteret. Jazz 
Nybegynner

Tirsdager, 20:40-21:45

Athletica Blindern, sal 5

Jazz
Litt øvet

Mandager, 20:15-21:45

Athletica Domus, sal 1E

Jazz
Øvet

Torsdager, 18:00-19:30

Norges Idrettshøgskole, dansesal