Girly Hiphop


Girlystyle er en fusion-stil som tar kommersielle stiler som hiphop og legger til et feminint preg. Det inkluderer elementer fra vouging, waacking, dancehall og lignende. Timene fokuserer på attitude og uttrykk, dekker grunnleggende teknikker fra ulike stiler, kombinasjoner over gulvet og koreografi. 


Fordi det er en fusionstil, kreves det god forkunnskap innen hiphop, inkludert relevante grunnsteg, groove og bounce - derfor tilbys det ikke nybegynnerkurs.


Heels Litt Øvet: 

Timen foregår på høyhelte sko, og det trengs grunnleggende kjennskap til dansestiler som hiphop, hazz eller andre komersielle stiler for å unngå skader. Timene fokuserer på attitude og uttrykk, dekker grunnleggende teknikker fra ulike stiler (som vouge, wacking og girlystyle), kombinasjoner over gulvet og koreografi. Det forventes at deltakerne har god musikkforståelse og kan holde takten. Evnen til å raskt plukke opp koreografi er viktig, og det legges opp til eksperimentering og muligheter for å legge til et personlig preg.Kursopplegg

Kursene i Girly Hiphop har to nivåer: Litt Øvet og Øvet.

Litt øvet: Dette kurset passer for de med minst to års erfaring innen hiphop eller commercial, eller andre relaterte stiler girly bygger på som vouge, jazz, waacking, afrobeats eller lignende. Timene fokuserer på grunnleggende teknikker fra flere dansestiler og utforsker ulike koreografityper for å uttrykke seg gjennom dansen.

Det forventes at deltakerne har god musikkforståelse, kan holde takten og har en solid groove og bounce. Man må ha grunnleggende teknikk og ha kjennskap til begreper som bounce, rock, ripple og grunnleggende dansetrinn/hiphop-bevegelser. Evnen til å raskt plukke opp koreografi og legge til ditt eget personlige preg er viktig. 


Øvet: Dette kurset er for erfarne dansere med solid kunnskap innen stilen. Det kreves flere års erfaring innen hiphop eller kommersielle stiler. Det forventes høy kroppskontroll og evnen til raskt å plukke opp koreografi. Det forventes gode tekniske ferdigheter, samt kjennskap til begreper som pas de bourre, kick ball change, bounce, rock, ripple og grunnleggende dansetrinn/hiphop-bevegelser. Her oppfordres også danseren til å eksperimentere og utforske egne uttrykk, og det legges vekt på å tydelig sette sitt personlige preg på kombinasjoner og koreografi. 


Dersom du er usikker på hvilket nivå som passer for deg, snakk med instruktørene eller møt opp på prøvetreningene i starten av semesteret. 


 Girly Hiphop
Litt Øvet 1

Onsdager, 19:00-20:30

Athletica Domus, sal 1E

 Girly Hiphop
Litt Øvet 2

Fredager, 16:30-18:00

Athletica Domus, sal 1E

 Girly Hiphop
Øvet

Onsdager, 18:00-19:30

Norges Idrettshøgskole, dansesal

 Heels Åpent Nivå

Onsdager, 20:30-21:45

Athletica Domus, sal 1E