WORKSHOP


Tidligere workshops

30. OKTOBER 2021 - DANSEHELG 

Workshop i Commercial Jazz med Christiane Bergersen og Hiphop med Juni Marie Benjaminsen! Chrstiane er profesjonell danser utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. Juni Marie er instruktør i Hiphop Øvet hos oss, og har vært med i OSI Gruppedans i flere år! Det er åpent for ALLE, om du er medlem i foreningen vår eller ikke.
10. OKTOBER 2020 - GIRLY STYLE HIPHOP

Gina Alemán Herrera holder workshop i Girly Style Hiphop på Athletica Nydalen. Workshopen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer av OSI Gruppedans.

Ønsker du å arrangere en Workshop?

OSI Gruppedans vil prøve å arrangere flere workshops i tiden fremover.  Vi åpner også for at alle medlemmer og kursdeltagere kan søke om å få arrangere en workshop i regi av OSI Gruppedans og få økonomisk støtte fra klubben. Hvor mye støtte vi maksimalt gir til hver workshop vil avhenge av kvaliteten på den enkelte workshop og hvor mange som søker. Det er altså ingen absolutte grenser så langt. Om du er interessert i å arrangere en slik workshop må du sende en skriftlig søknad til styret som skal inneholde følgende:

 • Hva workshopen skal inneholde (hvilken dansestil, fokusomåde, nivå) (det må være en av OSI Gruppedans sine faste dansestiler)
 • Hvilke instruktører skal du bruke (du kan gjerne ha flere forslag og evt. backup, men du bør i det minste ha vært i kontakt med noen som har vist interesse)
 • Lokale (lokaler kan leies av SiO Athletica, men andre kan også brukes)
 • Dato
 • Budsjett
 • Markedsføringsplan

Styret kan velge å godkjenne eller avvise hver enkelt søknad, ved eventuell avvisning vil man gjerne motta forslag til endring/forbedring av søknaden som kan føre til godkjennelse. Disse kriteriene vil styret bruke til å vurdere om workshopen skal godkjennes:

 • Tidspunkt må ikke kollidere med eksisterende kurs/events i regi av OSI Gruppedans.
 • Tidspunkt bør ikke kollidere med andre events som mange medlemmer i målgruppen skal dra på.
 • Realistisk budsjett, som ikke bør gå betydelig i minus. Dersom workshopen ligger an til å gå i pluss vil vi sannsynligvis redusere deltakerprisen.
 • Realistisk markedsføringsplan.
 • Kvalitet/god plan på selve workshopen.
 • Målgruppen skal først og fremst være studenter.