Påmelding åpner ikke før etter prøveukene er avholdt.

Mer informasjon kommer senere! The registration opens after the trial classes are done.

More information will be published later!